closex Mail Us info@injntu.com
# Name Score
1 Kasireddy Uday Kiran Reddy 385.39
2 Manoj Kumar Movva 322.36
3 Ushaswini Puttapu 174.33
4 Pamu Anesh 155.12
5 Anki Reddy 111.18
6 Sai Suresh 77.13
7 Surya 53.12
8 Shaik Sharif 43.07
9 Pasi Surya Hasini 32.11
10 Nallamothu Harsha Vardhan 29.15
11 Raghumahanti. Harika 26.13
12 Seelam Ashokreddy 25.07
13 Chitturi Nagendra Kumar 23.06
14 Kalla Ravi Teja 18.1
15 Konari Srinivasa Rao 15.06
16 Vutukuru Yagna Krishna 7.04
17 Sunkara Shanmukha 7.03
18 P V V G R N Sai Lokesh 5.25
19 Satish Kumar Gavara 5.25
20 Nagendra Gopal K 5.25